print logo
­

Effektivitet i pleie- og omsorgssektoren

Sammendrag

Rapporten studerer effektiviteten i norske kommuners pleie- og omsorgssektor i 1995 og 1997, med hovedvekt på det siste året. For 50 kommuner er den detaljerte Gerix-databasen benyttet i et separat sett med beregninger. DEA metoden er brukt for å på best mulig måte få tatt inn i analysen at sektoren samtidig produserer mange ulike tjenester ved hjelp av ulike innsatsfaktorer. En kommune får score lavere enn 100% hvis den sammenlignet med andre kommuner kunne produsert mer av alle tjenester uten større bruk av noen innsatsfaktor. Samtidig forteller beregningene hvilke kommuner som kan fungere som "læremestere" for de ineffektive kommunene. Potensialet for å øke produksjonen varierer fra tjenestetype til tjenestetype i intervallet 12%-16%. I vedleggsdelen finnes det tabeller over ressursbruk, tjenesteproduksjon og effektivitetsscore for alle norsk kommuner (Oslo og Bergen på bydelsnivå). Rapporten kan dessuten fungere som en mer generell oversikt over pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner.

Om publikasjonen

Forfattere:

Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund og Eline Aas

År:

2000

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Nøkkelord:

Effektivitet, pleie, omsorg, kommune, Gerix, DEA

Prosjekt:

2204 - Effektivitet i pleie og omsorgssektoren

ISBN:

82-7988-011-9

Kontakt:

d.f.edvardsen@frisch.uio.no, www.frisch.uio.no, tlf 22 95 88 18

Finansiering:

Kommunal- og Regionaldepartementet, Sosial- og Helsedepartementet, og Finansdepartementet.

Lenke:

[PDF]