print logo
­

Diskonteringsratens effekt på optimal klimapolitikk

Sammendrag

Økonomer modellerer klimaskader på en måte som fundamentalt skiller seg fra måten ikkeøkonomer ser for seg viktige skadescenarier. Økonomenes modelleringteknikker medfører at diskonteringsratens betydning overdrives i økonomiske analyser av klimatiltak.

Om publikasjonen

Forfattere:

Nævdal, Eric

År:

2010

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

3182 - Managing Risk in Climate Change - A Dynamic Perspective

Lenke:

[PDF]