print logo
­

Forholdene på arbeidsmarkedet, økonomiske incentiver og risikoen for å bli yrkeshemmet

Sammendrag

Rapporten analyserer mekanismene bak tilstrømmingen til yrkeshemming i 1996, med basis i registerbaserte individdata for hele Norges befolkning. Resultatene indikerer at de generelle forholdene på arbeidsmarkedet påvirker tilstrømmingen til gruppen av yrkeshemmede. Høy arbeidsledighet på hjemstedet medfører økt risiko for yrkeshemming. Personer som har vært gjennom en periode med ordinær arbeidsledighet har dessuten klart høyere sannsynlighet for å bli yrkeshemmet enn personer som ikke tidligere har vært ledige. Det er for øvrig store forskjeller i risiko for yrkeshemming mellom ulike yrkes- og utdannings-grupper.

Om publikasjonen

Forfattere:

Eide, Christian L. Wold

År:

2000

Serie:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 2

Nøkkelord:

yrkeshemming, arbeidsledighet, attføring

Prosjekt:

1312 - Forløp av arbeidsledighet

ISBN:

82-7988-010-0

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Arbeidsavdelingen

Lenke:

[PDF]