print logo
­

Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten

Om publikasjonen

Forfattere:

Rygh, L.H., J. Helgeland, G.S. Braut, G. Bukholm, N. Fredheim, J.C. Frich, M. Halvorsen, S.A.C. Kittelsen, T. Magnus, K.N. Nguyen, J. Thesen og O. Tjomsland

År:

2010

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

ISBN:

978-82-8121-356-2

Lenke:

[PDF]