print logo
­

Utdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder?

Sammendrag

Rapporten omhandler unge voksne og deres bevegelser i skole og arbeidsliv fra det året det avslutter grunnskolen. Fokus er på fullføring av videregående skole og hvorvidt ungdom som avslutter skolegangen tidlig lykkes i å etablere seg på arbeidsmarkedet. Grunnlaget er norske administrative registerdata for årene 1992-2007, og vi følger kohorter som avsluttet grunnskolen i perioden 1992-2002.

Om publikasjonen

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Hege Marie Gjefsen

År:

2010

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Nøkkelord:

Videregående skole, sysselsetting og inntekt unge voksne

Prosjekt:

1324 - Frafall fra videregående skole

ISBN:

978-82-7988-096-7

Kontakt:

oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Finansiering:

Utdanningsdirektoratet

Lenke:

[PDF]