print logo
­

International Cooperation on Climate-Friendly Technologies

Om publikasjonen

Forfattere:

Golombek, R. og M. Hoel

År:

2009

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

3146 - Subsidizing R&D and installment of carbon abatement in open economics

Lenke:

[PDF]