print logo
­

Moral concerns on tradable pollution permits in international environmental agreements

Om publikasjonen

Forfattere:

Eyckmans, J. og S. Kverndokk

År:

2009

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

3171 - SAMFUNN: Norms, green agents and environmental policy

Lenke:

[PDF]