print logo
­

Performance Pay and Within-firm Wage Inequality

Om publikasjonen

Forfattere:

Barth, E., Bratsberg, B., Hægeland, T. og O.Raaum

År:

2009

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1159 - Changing work

Lenke:

[PDF]