print logo
­

Asset Prices and Intergenerational Risk Sharing: the Role of Idiosyncratic Earnings Shocks

Om publikasjonen

Forfattere:

Storesletten, K., Telmer, C. og A. Yaron

År:

2008

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

1307 - Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning