print logo
­

Finite Sample Correction Factors for Panel Cointegration Tests

Om publikasjonen

Forfattere:

Hlouskova, J. og M. Wagner

År:

2009

Tidsskrift:

Oxford Bulletin of Economics & Statistics

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

3182 - Managing Risk in Climate Change - A Dynamic Perspective