print logo
­

What money buys: clients of street sex workers in the US

Om publikasjonen

Forfattere:

Della Giusta, M., Di Tommaso, M.L., Shima, I. og S. Strøm

År:

2009

Tidsskrift:

Applied Economics

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt: