print logo
­

2004: Da sykefraværet falt som en stein

Sammendrag

1. juli 2004 ble sykmeldingsreglene for fastlegene endret. Kort fortalt ble legene bedt om å benytte aktiv sykmelding sjeldnere, oftere benytte gradert sykmelding og i de tilfellene der pasienten var fulltidssykmeldt ble legen pålagt å dokumentere behovet for inaktivitet når sykmeldingen varte lenger enn 8 uker. Resultatet var et fall i sykefraværet på over 23 prosent. Tiltakene som ble gjennomført da ligner på det en regjeringsnedsatt ekspertgruppe nylig har foreslått og som nå er innarbeidet i den nye IA-avtalen.

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen

År:

2010

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

4132 - Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner

Lenke:

[PDF]