print logo
­

Rådgiver - ikke portvakt

Om publikasjonen

Forfattere:

Nyborg, Karine

År:

2010

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1134 - En levedyktig velferdsstat