print logo
­

Små lønnsforskjeller og store velferdsstater

Sammendrag

Ved å sammenlikne land fra 1976 til i dag finner vi at små lønnsforskjeller går sammen med store velferdsstater. Grunnen er at økonomi og politikk beveger seg sammen, slik at likhet skaper mer likhet, og ulikhet skaper mer ulikhet. På den ene siden bremser ikke små lønnsforskjeller den politiske oppslutningen om velferdsstaten. Tvert om, små lønnsforskjeller stimulerer til økt oppslutning. På den andre siden motvirker ikke justeringer i arbeidsmarkedet velferdsstatens omfordeling. Tvert om, velferdsstaten forsterker eventuelle tendenser til lønnssammenpressing. Til sammen gir de to effektene en sterk likhetsmultiplikator.

Om publikasjonen

Forfattere:

Barth, E. og K.O. Moene

År:

2010

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1134 - En levedyktig velferdsstat

Lenke:

[PDF]