print logo
­

The Equality Multiplier

Om publikasjonen

Forfattere:

Barth, E. og K.O. Moene

År:

2009

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1134 - En levedyktig velferdsstat