print logo
­

Likhet og åpenhet

Om publikasjonen

Forfattere:

Barth, E. og K. Moene

År:

2008

Tidsskrift:

Tidsskrift for Velferdsforskning

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1134 - En levedyktig velferdsstat