print logo
­

Life Cycle Wages of Doctors An Empirical Analysis of the Earnings of Norwegian Physicians

Om publikasjonen

Forfattere:

Fjeldvig, Knut

År:

2009

Serie:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 11

JEL:

J44, J31

Nøkkelord:

Physicians, age-earnings, income, mincer function, gender, empirical analysis, Norway

Prosjekt:

1134 - En levedyktig velferdsstat

ISBN:

978-82-7756-212-4

Kontakt:

kfjeldvig@gmail.com

Finansiering:

Norges forskningsråd

Lenke:

[PDF]