print logo
­

Fleksibel pensjon i Norge: En AFP‐ordning som motiverer til arbeid

Om publikasjonen

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2006

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning