print logo
­

A dynamic structural analysis of health and retirement

Om publikasjonen

Forfattere:

Iskhakov, Fedor

År:

2008

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning