print logo
­

The macroeconomic implications of rising wage inequality in the US

Om publikasjonen

Forfattere:

Heathcote, J., K. Storesletten og G.L. Violante

År:

2008

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning