print logo
­

Effektivitet, kvalitet og organisering av pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner

Om publikasjonen

Forfattere:

Erlandsen, Espen, Finn R. Førsund, Erik Hernæs og Siri B. Waalen

År:

1997

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt: