print logo
­

Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt

Om publikasjonen

Forfattere:

Strøm, S. og J. Vislie

År:

2008

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1145 - Evaluering av skattereformen