print logo
­

Hvordan dekke behovet for sykepleiere

Om publikasjonen

Forfattere:

Strøm, S.

År:

2008

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

4105 - Paneldata analyse av arbeidsmarkedstilknytning til helsepersonell