print logo
­

Kalkulasjonsrenten på lang sikt i en usikker verden

Om publikasjonen

Forfattere:

Dalen, D.M., M. Hoel og S. Strøm

År:

2008

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt: