print logo
­

Norsk kraft i hundre år- utvikling og økonomisk teori

Om publikasjonen

Forfattere:

Bye, T. og S. Strøm

År:

2008

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt: