print logo
­

Patenter i modeller med teknologisk vekst - en litteraturoversikt med vekt på klimapolitikk

Om publikasjonen

Forfattere:

Berglann, H.

År:

2008

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation