print logo
­

Discounting and relative prices

Om publikasjonen

Forfattere:

Hoel, M. og T. Sterner

År:

2007

Tidsskrift:

Climatic change

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation