print logo
­

What money buys: The demand for prostitution services

Om publikasjonen

Forfattere:

Della Giusta M., M.L. Di Tommaso, I. Shima og S. Strøm

År:

2008

Tidsskrift:

Applied Economics

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

1156 - Utstøting fra arbeidsmarkedet