print logo
­

Performance Pay and Within-Firm Inequality

Om publikasjonen

Forfattere:

Barth, E., B. Bratsberg, T. Hægeland og O. Raaum

År:

2008

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt: