print logo
­

DEA meets Picasso: the impact of auction houses on the hammer price

Om publikasjonen

Forfattere:

Førsund, F.R. and Zanola, R.

År:

2007

Tidsskrift:

Annals of Operations Research

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

2102 - Billigere og bedre? Kvalitet og effektivitetsanalyser i offentlig sektor

Lenke:

[PDF]