print logo
­

Velferdsstatens barn: en gjeng latsabber?

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen

År:

2008

Tidsskrift:

RØST

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1134 - En levedyktig velferdsstat