print logo
­

Married Men and Early Retirement Under the AFP Scheme

Sammendrag

The following thesis concerns itself with the labour supply of elderly married men eligible for early retirement under the AFP (AvtaleFestet Pensjonsordning) scheme.

Om publikasjonen

Forfattere:

Røgeberg, Ole J.

År:

2000

Serie:

Memorandum
Nummer i serie: 2

Prosjekt:

1202 - Pensjonsordninger, yrkesaktivitet og pensjoneringsadferd

Lenke:

[PDF]