print logo
­

Welfare Reform: The US Experience. Comment on Robert Moffitt.

Om publikasjonen

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2007

Tidsskrift:

Swedish Economic Policy Review

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

1156 - Utstøting fra arbeidsmarkedet