print logo
­

Ressurser i grunnskole og videregående opplæring i Norge 2003-2007

Sammendrag

Utviklingen i ressurser i grunnskole og videregående opplæring beskrives ved hjelp av data fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og KOSTRA. Ulike indikatorer som driftsutgifter og lærertimer viser at kommuner og fylkeskommuner bruker mer ressurser pr elev til opplæringsformål i 2007 enn de gjorde årene før. Variasjonen mellom kommuner kan i hovedsak tilskrives smådriftsulemper og forskjeller i bosettingsmønster.

Om publikasjonen

Forfattere:

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Oddbjørn Raaum

År:

2008

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Nøkkelord:

Skole, ressurser, GSI, KOSTRA

Prosjekt:

1322 - Ressurser i grunnskolen og videregående opplæring

ISBN:

978-82-7988-085-1

Kontakt:

oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Finansiering:

Utdanningsdirektoratet

Lenke:

[PDF]