print logo
­

Tjenestepensjon og mobilitet på arbeidsmarkedet

Sammendrag

Denne rapporten undersøker hvorvidt arbeidstakere påvirkes av pensjonene de får når de velger hvor de skal jobbe. Dette gjøres ved å se på folks valg av sektor i 2001 og 2003. Datagrunnlaget er administrative registerdata, og til estimeringen benyttes en conditional logit-modell. Analysen finner en signifikant, men svært liten påvirkning av pensjon på valg av sektor.

Om publikasjonen

Forfattere:

Falch, Nina Skrove

År:

2008

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Nøkkelord:

Tjenestepensjon, mobilitet, diskrete valg, registerdata

Prosjekt:

1306 - Tjenestepensjoner og mobilitet på arbeidsmarkedet

ISBN:

978-82-7988-084-4

Kontakt:

n.s.falch@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lenke:

[PDF]