print logo
­

Patenter i modeller med teknologisk vekst – en litteraturoversikt med vekt på klimapolitikk

Sammendrag

Denne artikkelen gir en oversikt over teoretisk litteratur som behandler patentsystemenes betydning for innovasjonsutvikling. En del av undersøkelsen sammenlikner evigvarende patenter med patenter som har begrenset levetid. Jeg er særlig interessert i hvordan konklusjonene fra den generelle litteraturen har blitt tatt hensyn til i arbeidene om teknologiutvikling og miljø. Ut i fra dette kommer jeg med forslag til hva framtidig økonomisk forskning på dette området bør fokusere på.

Om publikasjonen

Forfattere:

Berglann, Helge

År:

2008

Serie:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 4

Nøkkelord:

Forskning og utvikling; patentpolitikk; endogen vekst; miljø

Prosjekt:

6512 - R&D, Industry Dynamics and Public Policy

ISBN:

978-82-7988-083-7

Kontakt:

helge.berglann@frisch.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd

Lenke:

[PDF]