print logo
­

Det norske avgiftssystemet for klimagasser

Sammendrag

I denne artikkelen ser jeg på hvordan det norske avgiftssystemet for klimagasser ideelt sett burde vært utformet og sammenligner det med den politikken som føres. CO2-avgiften er flagget som Norges viktigste klimapolitiske virkemiddel, men har ikke vært riktig utformet hvis målsetningen er å få til betydelige reduksjoner i de nasjonale utslippene. Konkurransehensyn har vært viktigere for norske politikere enn utslippsreduksjoner. Det er lite som tyder på at dette vil endre seg med det første.

Om publikasjonen

Forfattere:

Kverndokk, S.

År:

2007

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

4341 - Særavgifter

Lenke:

[PDF]