print logo
­

Equity in Environmental Policy with an Application to Global Warming

Om publikasjonen

Forfattere:

Rose, A. and S. Kverndokk

År:

2007

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

3110 - Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier