print logo
­

The cost of greenhouse gas mitigation in Europe – Kyoto and beyond

Sammendrag

We survey the costs of greenhouse gas mitigation in Europe, focusing on cost savings of permit trade, the effects of US rejection of the Kyoto Protocol, and how costs vary with different trade schemes.

Om publikasjonen

Forfattere:

Heggedal, T.-R. and S. Kverndokk

År:

2007

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

3117 - Innovasjonspolitikk versus utslippsreduksjoner i en liten åpen økonomi med klimarestriksjoner

Lenke:

[PDF]