print logo
­

Empirical Specification of the Model in “Early Retirement and Economic Incentives”

Sammendrag

This paper documents the empirical specification of the model in Hernæs, et al. (2000).

Om publikasjonen

Forfattere:

Hernæs, Erik and Steinar Strøm

År:

2000

Serie:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 1

Nøkkelord:

Early retirement, multinomial logit model, taxes

Prosjekt:

1202 - Pensjonsordninger, yrkesaktivitet og pensjoneringsadferd

ISBN:

82-7988-008-9

Lenke:

[PDF]