print logo
­

Retirement in non-cooperative and cooperative families

Om publikasjonen

Forfattere:

Hernæs, Erik, Zhiyang Jia and Steinar Strøm

År:

2007

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

1221 - The Ageing Population