print logo
­

Fleksibel pensjon i Norge: En AFP-ordning som motiverer til arbeid

Om publikasjonen

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2006

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1391 - Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning