print logo
­

Ikke som før. Framtidas omsorgsutfordringer og strategier for å møte dem

Om publikasjonen

Forfattere:

Barstad, S., Ø. Brandt og S. Kverndokk

År:

2007

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse