print logo
­

Økonomisk sykefraværsforskning: hva vet vi og hvor bør vi gå?

Sammendrag

Høsten 2006 ble sykefraværet debattert mer enn noen gang. Men hva vet vi egentlig om sykefravær? I denne artikkelen vil jeg forsøke å presentere relevant litteratur samt drøfte de vanligste teorimodellene som benyttes.

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen

År:

2007

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1134 - En levedyktig velferdsstat

Kontakt:

simen.markussen@frisch.uio.no

Lenke:

[PDF]