print logo
­

Effektiv måloppnåelse - En analyse av utvalgte politiske målsetninger

Sammendrag

Rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Administrasjons- og fornyingsdepartementet, omhandler økonomiske effektivitetsanalyser på fire utvalgte politikkområder, "Et enklere Norge", "Effektiv forebyggelse av ulykker", "Bærekraftig grunnlag for spredt bosetning" og "En effektiv miljøpolitikk". For hvert politikkområde diskuteres analytiske og metodemessige problemstillinger, i tillegg til at det gis en innføring i norske empiriske undersøkelser.

Om publikasjonen

Forfattere:

von der Fehr, Nils-Henrik M.

År:

2006

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 8

Nøkkelord:

Økonomisk politikk, effektivitet, effektivitetsanalyser

Prosjekt:

2361 - Kritisk analyse av statlig ressursbruk - forprosjekt

ISBN:

82-7988-072-0

Kontakt:

n.h.m.v.d.fehr@econ.uio.no

Finansiering:

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Lenke:

[PDF]