print logo
­

Prosjekt om intermodale konkurranseflater i persontransport i Norge

Om publikasjonen

Forfattere:

Almendingen, Vivian, Dag. M. Dalen, Helge Dønnum, Sveinung Andre Kvalø, Faste Lynnum, Kristine von Simson og Steinar Strøm

År:

2006

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

2442 - Konkurranse i luftfarten

Finansiering:

Konkurransetilsynet

Lenke:

[PDF]