print logo
­

Choice under uncertainty and bounded rationality

Om publikasjonen

Forfattere:

Dagsvik, J.

År:

2005

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1142 - Inntektsskatt, fordeling og effektivitet

Lenke:

[PDF]