print logo
­

Utility of income as a random function. Behavioral characterization and empirical evidence

Om publikasjonen

Forfattere:

Dagsvik, J., S. Strøm og Z. Jia

År:

2005

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1151 - Mobilisering av arbeidstilbudet