print logo
­

Familiebakgrunn, skoleressurser og avgangskarakterer i norsk grunnskole. Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse

Om publikasjonen

Forfattere:

Hægeland, T., L. Kirkebøen, O. Raaum og K.G. Salvanes

År:

2005

Tidsskrift:

Statistiske analyser

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1171 - Resultatforskjeller i norsk skole