print logo
­

Crime Induced Poverty Traps

Om publikasjonen

Forfattere:

Mehlum, H., Moene, K. og R. Torvik

År:

2005

Tidsskrift:

Journal of Development Economics

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

5101 - Liberalisering, fattigdom og omfordeling